Jesienne poranki z książką

Jesienne poranki z książką

Znane nam wszystkim porzekadło głosi, że „książka jest najlepszym przyjacielem”, który pozwala zarówno dziecku, jak i dorosłemu zdystansować się wobec własnych doświadczeń i przeżyć, pomaga samotnym i nieśmiałym, zmniejsza napięcie i stres, a nade wszystko wprowadza w świat fantastycznej przygody i dostarcza wiedzy. Dlatego nie patrząc na czynniki zewnętrzne,
jak pogoda czy pora roku bibliotekarze będzińskiej biblioteki chętnie udają się do placówek przedszkolnych, by poprzez wspólne czytanie, z przedszkolaka wychować czytelnika, by wprowadzać książki do świata dzieci, jako stały element ich codzienności.
Dziś, bibliotekarz Filii nr 3 Dworzec odwiedził Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie, by zaproponować dzieciom wspólne grzybobranie. Oczywiście literackie. Pomógł w tym wiersz "Deszcz i borowik" Barbary Czarnik zawarty w zbiorze wierszy i opowieści „Bajki przedszkolaka” Zofii Poletyło. Po wysłuchaniu wiersza dzieci chętnie opowiadały o skarbach królującej aktualnie jesieni, a konkretnie o grzybach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się książka "Świat Przyrody" Christiana Bonchardy, z której dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o grzybach, ich rodzajach, miejscach gdzie rosną, i przede wszystkim jakich grzybów unikać, bo są trujące.
I choć sama wyprawa na grzybobranie może być fantastyczną przygodą, dzieci zostały poinformowane, że grzyby mogą zbierać wyłącznie osoby dorosłe i znające się na nich, a dzieci mogą wykorzystać ten czas na prowadzenie obserwacji przyrody Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki z wielką chęcią i zaangażowaniem kolorowały szlachetnego borowika, uważanego za króla polskich grzybów.