Polityka prywatności

Dane inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie: Oksana Jegorkina, iod@biblioteka.bedzin.pl, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin, tel.: 32 267-41-65, e-mail: biblioteka@biblioteka.bedzin.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie: iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu Realizacji zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Art. 18) w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacja działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby której dane dotyczą

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki, a w przypadku naliczenia opłat za nieterminowy zwrot lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat.
 • Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych
  Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych Nazwisko i Imię, Imię ojca, kategoria zawodowa, numer PESEL, Płeć, Data urodzenia, Adres stałego zameldowania, Adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, Imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z konta, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych