Struktura

Struktura Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie:

 • Dyrektor
 • Dział finansowo księgowy
 • Dział administracyjno-gospodarczy
  • Sekretariat
  • Kadry
  • Składnica akt
 • Dział gromadzenia i opracowania zbiorów
 • Dział udostępniania i sieci bibliotecznej
  • Czytelnia główna
  • Pracownia dokumentów życia społecznego
  • Wypożyczalnia główna
  • Oddział dla dzieci i młodzieży
  • Magazyn zbiorów bibliotecznych
 • Dział promocji
 • Samodzielne stanowisko ds. bibliotek samorządowych pow. będzińskiego

Zbiory biblioteki udostępniane są także za pośrednictwem filii zlokalizowanych na terenie miasta.

 • Filia Nr 1 "Ksawera", Klub Seniora
 • Filia Nr 2 "Warpie"
 • Filia Nr 3 "Dworzec"
 • Filia Nr 4 "Łagisza"
 • Filia Nr 5 "Grodziec"
 • Filia Nr 7 "Zamkowe"
 • Filia Nr 9 "Podłosie"
 • Punkt biblioteczny "Szpital"

 

Czytelnia

Czytelnia gromadzi pismiennictwo z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy. W zbiorach znajdują się publikacje książkowe, wydawnictwa ciągłe, dokumenty życia społecznego oraz elektroniczne bazy danych.

Do dyspozycji czytelników:

 • 42 miejsca
 • 1 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu

Czytelnia udostępnia:

 • książki: ponad 23 tys. woluminów, w tym książki wydane przed 1939 r.
 • czasopisma: ponad 90 tytułów czasopism obejmujących tematyką różne dziedziny wiedzy
 • wydawnictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
  • Dziennik Ustaw - od 1945 r.
  • Monitor Polski - od 1951 r.
 • bibliografie:
  • Bibliografia Zawartości Czasopism - od 1951 r.
  • Przewodnik Bibliograficzny - od 1947 r.
 • dokumenty życia społecznego: zaproszenia, afisze, plakaty, foldery i informatory kulturalne, oświatowe i turystyczne itp.
 • zbiory specjalne: stare druki, zbiory ikonograficzne, kartograficzne, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, przezrocza
 • dokumenty elektroniczne:
  • Multimedialny słownik języka angielskiego "LANG Master Collins COBUILD"
  • Literatura przed maturą
  • Język polski - wiem wszystko
  • Multimedialna encyklopedia powszechna
  • Bibliografia Zawartości Czasopism - od 1996 r.
  • Przewodnik Bibliograficzny - od 1979 r.
  • Miasto Będzin - film promocyjny
  • płyty CD dołączone do czasopism komputerowych takich jak Enter, PC World Komputer, Internet oraz czasopism prenumerowanych (istnieje możliwość wypozyczenia za kaucją)

 

Poszukiwania ułatwiają katalogi: alfabetyczny, rzeczowy (systematyczny) oraz kartoteka zagadnieniowa zawierająca opisy bibliograficzne wybranych artykułów z prenumerowanych czasopism.

Ponadto czytelnia posiada bogatą klekcję zbiorów o tematyce regionalnej i lokalnej oraz kartotekę zagadnieniową poświęconą tematyce związanej z Będzinem.

 

Oddział dla dzieci i młodzieży

Oddział dla dzieci jest działem uniwersalnym, gromadzącym i udostępniającym dokumenty tekstowe, elektroniczne i audiowizualne. Księgozbiór udostępniany jest na miejscu (czytelnia) oraz wypożyczany na zewnątrz na warunkach określonych w regulaminie wypożyczalni. Biblioteka prowadzi szeroką działalność edukacyjno-kulturalną.

Księgozbiór:

 • książki: 21512 woluminów
 • czasopisma: 18 tytułów prasy bieżącej
 • kasety wideo: 233 tytuły (bajki, filmy popularnonaukowe, przygodowe, historyczne, familijne, lektury szkolne)
 • dokumenty elektroniczne: encyklopedie, słowniki, atlasy, gry dydaktyczne
 • książka mówiona: bajki dla najmłodszych na kasetach magnetofonowych

Czytelnia:

 • liczba miejsc dla czytelników: 24

Baza multimedialna:

 • Encyklopedie:
  • Multimedialna encyklopedia powszechna: edycja 2001
  • Encyklopedia szkolna: Biologia
  • Encyklopedia szkolna: Matematyka
  • Encyklopedia zwierząt: Ssaki
  • Encyklopedia człowieka: Ciało ludzkie bez tajemnic
  • Encyklopedia zdrowia
  • Encyklopedia ptaków
  • Encyklopedia dinozaurów
  • Encyklopedia nauki
  • Multimedialna encyklopedia powszechna: edycja 2002
  • Encyklopedia: Historia sztuki, maarstwa i architektury
  • Encyklopedia przyrody
  • Encyklopedia dla dzieci
  • Encyklopedia dla dzieci: Szkoła przyszłości
 • Słowniki
  • Szłownik szklony: Ekologia
  • Słownik polsko-angielski i angielsko-polski
 • Atlasy:
  • Atlas świata
  • Szkolny atlas Polski
 • Historia:
  • Historia świata
  • Historia Polski na tle Europy 1950-1991
  • Dzieje PRL (multimedialna historia Polski 1944-1997)
  • Historia Polski i świata
  • Dzieje cywilizacji
  • Kronika XX wieku
  • Mitologia starożytnej Grecji i Rzymu
 • Inne:
  • Dookoła świata: multimedialne wypady i eskapady
  • Ziemia: wyprawa do wnętrza planety
  • Multimedialny samouczek komputerowy
 • Gry edukacyjne:
  • Kajko i kokosz w Krainie Borostworów
  • Puzzle plus Pacman
  • Wielki turniej historyczny
 • Bajki:
  • Jaś i Małgosia
  • Złota Kaczka
  • Kopciuszek
  • Królewna Śnieżka i siedmiu wspaniałych
  • Dziewczynka z zapałkami
  • Królawa śniegu

Działalnośc edukacyjno-kulturalna

 1. Cykle lekcji bibliotecznych, w tym także lekcje tematyczne.
 2. Konkursy czytelnicze:
  • cykliczne o zasięgu powiatowym
   • konkurs ekologiczny "Moja ziemia - czysty świat"
   • konkurs plastyczno-literacki z okazji Dnia Matki
  • okolicznościowe konkursy tematyczne o zasięgu miejskim
 3. Przygotowanie i aranzacja wystaw pokonkursowych.
 4. Pasowanie na czytelnkia - uroczyste przyjecie w grono czytelników najmłodszych mieszkańców miasta.
 5. Turniej Jednego Wiersza - młodzieżowe spotkania poetyckie.
 6. "Perełka" - miniwydawnictwo promujące twórczość młodych poetów (uczestników Turnieju Jednego Wiersza).
 7. Imprezy okolicznościowe, np.:
  • Lato w bibliotece
  • Biblioferie
  • Dzień Dziecka
  • Andrzejki
  • Mikołajki
 8. Zajęcia edukacyjno-kulturalne organizowane w każdy piątek miesiąca (projekcje filmów wideo, gry palnszowe, kącik plastyczny).
 9. Współpraca z innymi bibliotekami, ośrodkami kultury, szkołami oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.


Galeria "Pod Sową"

Galeria "Pod Sową" jest miejscem ekspozycji sztuki: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia. Tu odbywają się wernisaże. Prezentowane są prace artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Częstotliwość wystaw zależy od stopnia zainteresowania zwiedzających. W scenerii prezentowanej sztuki odbywają się tu również promocje książek i spotkania poetyckie.