Spotkanie dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego

Spotkanie dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego

We wtorek, 19 grudnia, odbyło się w będzińskiej książnicy spotkanie dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego, którego celem było:
podsumowanie działalności merytorycznej bibliotek w 2023 roku
wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, w tym zagrożeń jakie pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu bibliotek
omówienie planów szkoleń i warsztatów w 2024 roku
 złożenie deklaracji organizacji wspólnego wydarzenia o zasiegu powiatowym
omówienie wytycznych do sprawozdań rocznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkim życzymy, aby wszelkie plany innowacji działalności bibliotek się powiodły, a współpraca bibliotek na poziomie Powiatu umacniała siłę oddzialywania naszych placówek.