W nowym roku – nowe wyzwania i nowe umiejętności

W nowym roku – nowe wyzwania i nowe umiejętności

Pierwszym tematem warsztatów komputerowych dla studentów BUTW było doskonalenie pisania oficjalnych, tzw. urzędowych pism.
→ Zadanie polegało na stworzeniu pisma kierowanego do spółdzielni mieszkaniowej, co umożliwiło uczestnikom zajęć aktualizacje wiedzy na temat układu takiego dokumentu, jego formy oraz stosowania oficjalnych zwrotów. Ćwiczenie miało praktyczne zastosowanie zwiększajace pewność w pisaniu tego typu dokumentów
→ Grupy, które ukończyły pierwsze zadanie, przeszły do pracy z fragmentem powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Celem tego zadania było ukazanie możliwości edytora tekstowego pod kątem tworzenia akapitów, wydzielania różnych marginesów oraz ogólnego formatowania tekstu.
Uczestnicy warsztatów mieli oczywiście okazję praktycznie zastosować zdobytą wiedzę, co pozwoliło im lepiej zrozumieć strukturę dokumentów tekstowych 
→ Podczas obu części zajęć zwracano uwagę nie tylko na techniczne aspekty obsługi komputera, ale również na umiejętność logicznego myślenia przy tworzeniu dokumentów oraz korzystania z zasobów internetu w sposób bezpieczny i skuteczny.