Warsztaty komputerowe dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Roku

Warsztaty komputerowe dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Roku

Warsztaty komputerowe dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Rokurozpoczęły się dziś od najważniejszej kwestii: ustalenia, jakie są oczekiwania, a jaka wiedza teoretyczna i praktyczna studentów, co umożliwi sprawne utworzenie grup, w których Seniorzy będą pracowali i wzbogacali swoją wiedzę.