Szkolenie bibliotekarzy wraz z modernizacją zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SowaSQL (wdrażanie nowej wersji SowaSQL Premium).

Szkolimy się dla Was!

Przypominamy Szanowny Czytelnikom, że dzisiaj - listopada jesteśmy dostępni dla Was w godzinach od 11.00 do 15.00.
Jutro, w związku z modernizacją systemu informatycznego nie będzie prowadzone udostępnianie dla Czytelników - przepraszamy za niedogodności.

Na czym polega szkolenie bibliotekarzy?
Nasze szkolenie dotyczy modernizacją zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SowaSQL (wdrażanie nowej wersji SowaSQL Premium).
System SowaSQL został zaprojektowany i jest rozwijany oraz dystrybuowany przez Sokrates-software. System jest zintegrowanym oprogramowaniem,
służącym do zarządzania procesami bibliotecznymi, powszechnie[potrzebny przypis] stosowanym w działalności informacyjnej.
System współpracujez portalem społecznościowym e-usług bibliotecznych: w.bibliotece.pl.
Jest pierwszym polskim systemem bibliotecznym, skierowanym do bibliotek zarówno o prostej, jak i o rozbudowanej strukturze,
pozwalającym na pracę z centralną bazą danych, umożliwiającym wielodostępną pracę w środowisku sieciowym.
System SOWA pozwala na opracowanie wszystkich typów materiałów bibliotecznych. Umożliwia tworzenie opisów bibliograficznych dla książek,
czasopism, dokumentów wydawniczo niesamoistnych, zbiorów specjalnych (dok. elektroniczne, dok. dźwiękowe, normy itd.).
Oferuje rozwiązania do tworzenia, wydruku i udostępniania bibliografii regionalnych oraz kartotek zagadnieniowych.
Wspiera bibliotekę w tradycyjnych procesach,gromadzeniu, katalogowaniu i wyszukiwaniu informacji, udostępnianiu zbiorów, rejestracji i obsłudze czytelników,
prowadzeniu inwentarzy, ubytkowaniu, kontroli zbiorów, sporządzaniu statystyk oraz zadaniach związanych ze świadczeniem e-usług dla czytelników
(tzw. semantyczny katalog WWW, zdalny zapis czytelnika przez internet, składanie dezyderat przez WWW, dostęp do pełnotekstowych zasobów elektronicznych
z poziomu katalogu i wiele innych).
Szkolenie prowadzi Pan Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie - specjalista ds. komputeryzacji bibliotek i digitalizacji.

Wszystkie nasze zabiegi szkoleniowe mają na celu podniesienie naszych bibliotecznych kompetencji
oraz zapewnić jak najlepszy poziom usług skierowanych dla naszych Czytelników.

Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.