Awaria łącza telefonicznego w Filii nr 7 - Zamkowe