"Mały krok dla rodzica - WIELKI skok rozwojowy dla dziecka"

"Mały krok dla rodzica - WIELKI skok rozwojowy dla dziecka"

Będzińska biblioteka uczestniczy od poczatku trwania ogólnopolskiej akcja "Mała książka - wielki człowiek" koordynowanej przez Instytut Książki. Wiele dzieci otrzymało już wyprawki oraz dyplomy nagradzające czytelnictwo, ale wciąż nam mało! 
Dlatego chcielibyśmy się podzielić naszym projektem strefy promującej akcję, która będzie stanowiła przyjazny kącik dla dzieci. Inspiracją stała się książka "O krasnalu w krzywej czapce" Wojciecha Widłaka, którą otrzyma każde dziecko z roczników 2017-2020, które odwiedzi naszą bibliotekę (także filie!)
Wesołe krasnale będą miały ważne zadanie - pokierować każdego malucha do odpowiednich półek oraz zaprezentować najciekawsze książki. Dla naszych krasnali każde dziecko to #wielkiczlowiekwbibliotece oraz wielkie wydarzenie, dlatego też dopilnują by Czytelnik wyszedł z biblioteki z uśmiechem - i oczywiście książka.