Biblioteka nie tylko książką stoi

Biblioteka nie tylko książką stoi

Filia nr 9 Podłosie współpracuje intensywnie nie tylko z przedszkolakami, ale także ze społecznością Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Bądź z Nami".
Często są to cykilczne zadania o charakterze edukacyjnym, literackim czy artystycznym albo zupełnie spontaniczne zajęcia, na które jest zapotrzebowanie. Tak było i dziś. Zajęcia literackie, których głównymi bohaterami były koty sprawiły uczestnikom dużo radości. Wspólne wycinanki i koci "teatrzyk" pokazały, jak bezpiecznym i domowym miejscem jest dla podopiecznych warsztatów przestrzeń najmniejszej, ale dzięki otwartości i energii prowadzącej bibliotekarki, przytulnej filii będzińskiej biblioteki.