Warsztaty komputerowe dla seniorów

Warsztaty komputerowe studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na ostatnich warsztatach komputerowych z Będzińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku uczestnicy mieli okazję zagłębić się w tajniki arkusza kalkulacyjnego. Zajęcia były częścią cyklu, który ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych seniorów, aby mogli lepiej korzystać z nowoczesnych narzędzi w codziennym życiu. Warsztaty rozpoczęliśmy od podstawowych operacji na arkuszach, takich jak tworzenie i formatowanie tabel.
Głównym zadaniem było stworzenie tabeli, która mogłaby posłużyć jako przykładowe zamówienie książek do biblioteki. Uczestnicy wpisywali dane dotyczące tytułów, autorów oraz liczby egzemplarzy potrzebnych do zamówienia.

Następnie, używając narzędzi do formatowania, nadawaliśmy tabeli estetyczny wygląd, który ułatwiłby dalsze prace z dokumentem. Wprowadzanie formuł matematycznych, takich jak sumowanie wartości w kolumnach, pozwoliło na szybkie obliczanie łącznej liczby zamawianych książek oraz ich całkowitej ceny.
Zajęcia te były nie tylko okazją do nauki, ale także świetną zabawą, która zintegrowała grupę i pokazała, że nauka nowych technologii może być dostępna dla każdego, niezależnie od wieku.