Laur Super Czytacza

Laur Super Czytacza
Tradycją Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek organizowanego przez będzińską książnicę jest wręczenie Lauru Super Czytacza czytelnikom odwiedzającym bibliotekę.
Laur to uhonorowanie ich czytelniczej pasji, a zarazem zaproszenie do dalszego rozwijania literackich horyzontów.

Tegoroczne Laury Super Czytacza z dedykacją Prezydenta Miasta Będzina Łukasz Komoniewski pod auspicjami, którego odbyło się wydarzenie zostały wręczone dzisiaj naszym Czytelnikom zarówno w bibliotecznych filiach jak i przed budynkiem głównym.
Odwiedzający bibliotekę główną Czytelnicy zostali zaproszeni do korzystania z przygotowanej przez bibliotekarzy strefy uwalniania książki raz przeczytanej, która zagościła w przestrzeni przed budynkiem biblioteki.