Podsumowanie 2023 roku z bibliotekarzami Biblioteki Głównej

Podsumowanie 2023 roku z bibliotekarzami Biblioteki Głównej

Rok 2023 dobiega końca. Był to rok intensywnych starań i działań dla wielu z nas, podejmowania nowych rozwiązań, które miały sprostać stawianym przez współczesny świat wyzwaniom. Nie zawsze było łatwo. Ale warto było się nie poddawać, by na koniec każdego ze zrealizowanych zadań zobaczyć wyraz zadowolenia naszych Czytelników, Użytkowników, Przyjaciół, którym dziękujemy za obecność, wyrozumiałość i kierowane do nas słowa uznania.
Zapraszamy do wspólnego podróżowania podsumowującego mijający rok w będzińskiej bibliotece: Dziś proponujemy spotkanie z bibliotekarzami Biblioteki Głównej.
→ Biblioteka w swej codziennej pracy służy przede wszystkim rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. Staramy się zaspakajać Państwa literackie apetyty poprzez zakup nowości wydawniczych, całoroczny punkt Bookcrossingu, organizowane z Antykwariatem Latarnik wymiany książek oraz tworzoną w ramach Tygodnia Bibliotek strefę uwalniania książki raz przeczytanej.
→ Edukacyjną i informacyjną rolę biblioteki realizujemy poprzez prowadzenie licznych zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej oraz regionalnej, warsztatów Klubu Młodego Odkrywcy prowadzonego w ramach współpracy z Muzeum Kopernika w Warszawie, spotkań z planszówkami, warsztatami komputerowymi dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udziałem w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej w tym roku 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dużą wagę przykładamy do organizowanego od lat ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Moja Ziemia – Czysty Świat poprzez, który pragniemy kształtować postawy proekologiczne młodego pokolenia i upowszechniać dążenie do zrównoważonego rozwoju.
→ Działania literackie takie jak Lubik - Literacki i Książkowy Klubik prowadzone w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży, spotkania literackie „Wokół Książki” adresowane do studentów BUTW czy rekomendowanie książek przez bibliotekarzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Przeczytam 52 książki w 2023 roku” to przede wszystkim upowszechnianie literatury i promocja czytelnictwa. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również akcja społeczna „Mała książka – wielki człowiek” zainicjowana przez Instytut Książki, w której nasza biblioteka od lat bierze udział rozdając młodym czytelnikom i ich rodzicom książkowe wyprawki.
→ Bibliotekarze szykując ofertę zajęć dbają także o rozwój kultury wśród swoich Użytkowników i potencjalnych Czytelników. Dlatego w tegorocznym programie nie zabrakło cieszącego się sympatią mieszkańców miasta Narodowego Czytania dział klasyki literatury polskiej podczas, którego czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, wystaw plastycznych, ogólnopolskiej Nocy Bibliotek organizowanej pod hasłem „Absurd nie czytać”, cyklów zajęć „Gramy –rozrabiamy” oraz Wakacje bez prądu, czyli wyloguj dzieci z sieci” oferowanych dzieciom w czasie zimowego i letniego wypoczynku. Zorganizowaliśmy również w tym roku ''Widowisko Symboli Narodowych RP '' zrealizowane w ramach programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa. Włączyliśmy się z 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy. Stworzyliśmy strefę kibica podczas "Biegu o Niepodległą" i po raz kolejny wspólnie z mieszkańcami miasta zbieraliśmy karmę i artykuły niezbędne do opieki nad zwierzętami bezdomnymi w ramach akcji "Pełna miska dla schroniska".

więcej na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=781741427331639&set=pcb.781759760663139