Spotkanie Dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego

Spotkanie Dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego

W czwartek 15 czerwca odbyło się spotkanie Dyrektorów bibliotek samorządowych Powiatu Będzińskiego.
Spotkanie służyło wymianie myśli na temat aktualnych wyzwań stawianych współczesnym bibliotekom, analizie sytuacji bibliotek Powiatu Będzińskiego na tle innych powiatów województwa śląskiego, promowaniu i zintensyfikowaniu postanowień dokumentu Agendy 2030 ONZ zrównoważonego rozwoju oraz integracji środowiska zawodowego bibliotekarzy.
Gościem spotkania była Pani Lidia Przybylska oraz Agnieszka Skwara, instruktorzy Działu Metodycznego Biblioteki Śląskiej w Katowicach sprawujace opiekę oraz nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych województwa śląskiego.