79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

„Bo jest wiele na świecie twierdz,
ale jedna nie upada pod klęską
- twierdza wolnych ramion i serc.
Stare Miasto! Będziesz zwycięzcą!”
„Stare Miasto zwycięży”
St. R. Dobrowolskiego
 
1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały aż do 3 października 1944 r. Powstanie Warszawskie było największym wystąpieniem zbrojnym stoczonym podczas II wojny światowej przez Armię Krajową z wojskami okupacyjnymi w ramach akcji „Burza”. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji i przed wkroczeniem Armii Czerwonej.
Zaplanowane na kilka dni walki, trwały 63 dni. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. I choć powstanie nie osiągnęło celów (ani politycznych ani wojskowych) było fenomenem w skali okupowanej Europy, a dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa w walce o niepodległość. Zachęcamy, nie tylko w tym szczególnym dniu, do sięgania po bogate zbiory literatury ukazującej powstańczą rzeczywistość z 1944 roku.