Recytatorskie zmagania w będzińskiej książnicy

Recytatorskie zmagania w będzińskiej książnicy 
 
W dniach od 8 do 9 marca do będzińskiej książnicy przybyli pełni talentów i pasji uczestnicy konkursu Mały OKR 2023!
W konkursie razem wzięło ponad 30 osób z będzińskich placówek oświatowych oraz Powiatowego Młodzieżowego domu Kultury w Będzinie.

Celem konkursu jest:
pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku,
przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR na szczeblu wojewódzkim
Pomysłodawcą konkursu jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, który powstał jako uzupełnienie oferty Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.