E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami

E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami

Do będzińskiej biblioteki, jako jednej ze 100 bibliotek w Polsce, trafił pakiet 50 audiobooków nagranych na płyty CD z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Ofiarodawcą są Wolne Lektury, które dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotowały klasykę literatury do słuchania, czytaną przez doskonałych lektorów.
Celem tego projektu jest zmniejszenie barier w dostępie do kultury i edukacji dla osób z dysfunkcjami czytania, w tym z niepełnosprawnościami wzroku, motoryki czy zaburzeniami słuchania.
Wszystkie audiobooki udostępnione są na wolnej licencji, co oznacza, że można je swobodnie wykorzystywać, m.in. pobrać na własne urządzenie, przegrać bądź ucznia, udostępniać na stronie biblioteki i szkoły jako link, do słuchania online lub do pobrania.
Zapraszamy do Oddziału dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki, gdzie osoby zainteresowane uzyskają informację jak korzystać z Wolnych Lektur.