Spotkanie młodzieży z mecenasem Mateuszem Manią

Spotkanie młodzieży z mecenasem Mateuszem Manią
 
„Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Ale znajomość często"
- Stanisław Jerzy Lec, „Myśli nieuczesane”

Przepisy prawa obecne są wszędzie – w życiu codziennym, pracy, szkole, przestrzeni wirtualnej. Im wcześniej zaczynamy je poznawać, tym lepiej dla nas. Nikt nie jest przecież w stanie przewidzieć ludzkich zawirowań, a jak wiadomo „nieznajomość prawa szkodzi”. Przekonali się o tym uczniowie klas VII Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie oraz Szkoła Podstawowa nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie , których wczoraj gościła będzińska biblioteka.
Przedmiotem wizyty młodzieży było spotkanie z mecenasem, Mateuszem Manią z Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania, który poruszał niezwykle ważną i aktualną problematykę dotykającą dzieci i młodzież, jakimi są m.in. agresja i mowa nienawiści w cyberprzestrzeni.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach II edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają prawo” Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisja Edukacji Prawnej przy NRA. Jego celem było uświadomienia młodym ludziom, w jaki sposób bronić się przed cyberhejtem, cyberstalkingiem oraz jakie istnieją możliwości prawnego zwalczania nienawiść w wirtualnym świecie.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że atakująca ich coraz częściej mowa nienawiści w sieci, niesie taką samą odpowiedzialność prawną, jak nienawiść wyrażona wprost.
Przemoc słowna w Internecie ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest poczucie anonimowości, której sprzyja także psychologiczna łatwość poniżania osoby, polegająca na braku potrzeby bezpośredniej konfrontacji z ofiarą przemocy. Jednak agresja w Internecie nie jest zachowaniem odizolowanym od postaw społecznych przejawianych w życiu realnym, jest jej konsekwencją…
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy bibliotekarza Filii nr 5 Grodziec.