Warsztaty komputerowe dla studentów BUTW

Warsztaty komputerowe dla studentów BUTW 

Kolejne zajęcia w tym roku mogły zaskoczyć swoją różnorodnością. Prowadzący zajęcia musieli dostosować temat warsztatów indywidualnie do każdej z czterech grup. Na tę decyzję wpłynęło wiele czynników – zarówno przyswajanie wiedzy, jak i absencja niektórych uczestników na poprzednich spotkaniach. I tak, jedna z grup kontynuowała zadanie z poprzedniego tygodnia, czyli umiejętność pisania oficjalnego pisma, tworzenia akapitów, wydzielania marginesów oraz stosowania oficjalnych zwrotów. Druga grupa uczestników powróciła aż do zajęć związanych z tworzeniem tabeli w dokumencie tekstowym. Kolejna grupa mogła przejść do całkowicie nowego zadania tj. kopiowania dowolnego tekstu z internetu, wklejania go do dokumentu tekstowego, a następnie usuwania hiperłączy i dalszą edycję tekstu. Podobnie ostatnia grupa, skupiła się na stworzeniu dokumentu z najlepszym przepisem na ciasto pomarańczowe, znalezionym w internecie. Ostatnie grupy ćwiczyły dodatkowo pobieranie zdjęcia z sieci i wklejanie go do dokumentu oraz zmniejszanie rozdzielczości zdjęcia w programie Paint.