O tym, czego gorole nie wiedzieli o hanysach oraz słów kilka na temat stanu naszego klimatu :-)

O tym, czego gorole nie wiedzieli o hanysach oraz słów kilka na temat stanu naszego klimatu :-) 
- europejskie spotkania w będzińskiej książnicy

Grudzień w MiPBP w Będzinie rozpoczął się intensywnie, zwłaszcza dla słuchaczy BUTW-u.
1 i 2 grudnia zostały zorganizowane dwa wykłady otwarte dla mieszkańców Będzina, które przeprowadzili Dariusz Zalega oraz prof. dr hab. Piotr Skubała.

Pierwszy wykład poprowadził Dariusz Zalega – dziennikarz, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, reżyser filmów dokumentalnych, organizator wydarzeń kulturalnych. Pasjonat historii Śląska, ruchu robotniczego i czeskich piw. Jego książka Śląsk zbuntowany otrzymała nominację do Nagrody Historycznej POLITYKI. W 2020 r. otrzymał wyróżnienie Rektora UŚ za działalność kulturalną jako doktorant III roku w dyscyplinie historia. Nasz czwartkowy prelegent podczas wykładu zatytułowanego „Wielokulturowy Śląsk w wielokulturowej Europie” przedstawił słuchaczom obraz i historię Śląska w sposób subiektywne aczkolwiek niezwykle ciekawy. Historia Śląska, jak w ogóle historia nie daje się łatwo wpasować w banalne historyjki, a więc i tym razem Dariszu Zalega zaskakiwał ciekawostkami, „smaczkami” na temat hanysów, o których to gorole nie mieli pojęcia.

Piątkowy wykład należał do prof. dr hab. Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekologa, akarologa (Pan Profesor zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida). Prof. Piotr Skubała jest także etykiem środowiskowym, edukatorem ekologicznym i działaczem na rzecz ochrony przyrody. Mówiąc krótko, zapewne dobrze do osoby Pana Profesora pasuje okreśłnie: aktywista klimatyczny. Prof. Piotr Skubała jest członkiem sieci eksperckiej Team Europe (Komisja Europejska), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), jest także członkiem Zespołu Ekspertów ds. kwestii etycznych w Narodowym Centrum Nauki. Stale współpracuje z miesięcznikami „AURA. Ochrona środowiska” i „Dzikie Życie”. Organizuje i współprowadzi spotkania Klubu Myśli Ekologicznej. Jest również autorem licznych wykładów, warsztatów, kursów w kraju i zagranicą. Współpracuje z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi w charakterze eksperta w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kryzysu klimatycznego. Jak można się domyślać Profesor Piotr Skubała podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, czy też prowadzonymi naukowymi obserwacjami dotyczącymi bieżącej kondycji naszego klimatu i stanu jego ochrony.

Dziękujemy za naszym prelegentom za odwiedziny będzińskiej książnicy oraz wszystkim słuchaczom za udział w wykładach.