Bibliowakacje - "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" J. Korczak

Bibliowakacje - "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" J. Korczak
 
"Do dzieła!" Takie hasło towarzyszyło wakacyjnym spotkaniom organizowanym dla dzieci w Filii nr 9 - Podlosie. Podczas zajęć dzieci korzystając z masy papierowej, bibuł, tektury, sznurka, a przede wszystim własnych niespożytych pomysłów i tworzyły swoje własne dzieła.
A gry planszówki, jak zawsze były nieodzownym elementem każdego spotkania.