WINDYKACJA ZBIORÓW w MiPBP im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie kontynuując działania mające na celu odzyskanie zbiorów bibliotecznych wypożyczonych w latach 2016 - 2021 oraz należności wynikających z tytułu ich nieterminowego zwrotu, podjęła w 2022 roku współpracę z Kancelarią Denarium Finanse i Windykacja sp. z o.o. 

Decyzja o współpracy z Kancelarią Denarium Finanse i Windykacja sp. z o.o. podyktowana troską o Czytelników, którzy systematycznie korzystają z biblioteki i wywiązują się ze swoich zobowiązań, a niejednokrotnie nie mogą skorzystać z poszukiwanej lektury, była decyzją trudną. Zanim została podjęta, Biblioteka na bieżąco prowadziła korespondencję z Czytelnikami w formie wezwań do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

Zgodnie z zawartą umową w dniu 20.09.2022 roku o świadczenie usług windykacyjnych, Kancelaria Denarium Finanse i Windykacja sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przyjęła na siebie obowiązek wykonania usługi windykacji należności na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.