Modernizacja i rozwój biblioteki - Zmieniamy się dla Was

Modernizacja i rozwój biblioteki - Zmieniamy się dla Was

W 2024 roku zakończyliśmy II etap zadania zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”, z którego nasza biblioteka pozyskała dofinansowanie na projekt „Modernizacja i rozwój biblioteki” umożliwiający unowocześnienie i wzmocnienie rozwoju biblioteki, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do kultury i wiedzy lokalnej społeczności, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
Obok funkcjonującego już książkomatu, stanowisk odsłuchowych, nowych komputerów czy dodatkowej przestrzeni multimedialnej dla dzieci, w ramach realizacji zadania w 2023 roku powstał przed gmachem Biblioteki Głównej
podjazd ułatwiający dostęp do zbiorów i usług będzińskiej książnicy osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi
w wózkach.

Poza podjazdem zamontowano również klimatyzację. Instalacja chłodnicza umiejscowiona w:
→wypożyczalni dla dzieci i młodzieży,
→wypożyczalni dla osób dorosłych,
→czytelni głównej
oraz
→sali klubu „Pod Sową”,
→sali konferencyjnej,
zwiększy komfort korzystania z biblioteki oraz uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w letnie upalne dni. Wpłynie także pozytywnie na zbiory biblioteki, zwłaszcza starodruki i kolekcję książki dawnej.
Przypadający na rok 2024 III etap realizacji zadania będzie skoncentrowany na budowie szybu windowego wewnętrznego pozwalającego na swobodny dostęp na pierwsze piętro budynku. Budowa windy związana będzie z przebudową ścian czytelni i Pracowni Dokumentów Życia Społecznego oraz holu górnego. Zostaną także dokończone trwająca na parterze prace przebudowy sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami budowlanymi.
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2024 roku. Dostosuje bibliotekę do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej, wzmocni rolę biblioteki i ofertę jej zadań służących rozwojowi kompetencji społecznych, czytelniczych i kulturalnych mieszkańców miasta.
Zmiany biblioteki niosą ze sobą również spore utrudnienia w funkcjonowaniu biblioteki, które nasi Czytelnicy z wielką wyrozumiałością i cierpliwością wytrzymują, za co serdecznie dziękujemy. Państwa spokój w przyjmowaniu kolejnych komunikatów zmieniających lub ograniczających dostęp do wybranych usług biblioteki daje nam komfort łączenia codziennej pracy merytorycznej wraz z realizowanymi pracami budowlanymi.