Rozśpiewana biblioteka - tak mógł powiedzieć każdy czytelnik, odwiedzający wczoraj będzińską książnicę.

Rozśpiewana biblioteka – tak mógł powiedzieć każdy czytelnik, odwiedzający wczoraj będzińską książnicę

W murach naszej biblioteki gościliśmy uczestników XXVII Zagłębiowskiego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki. Młodzi artyści ze szkół podstawowych podzieleni na 3 kategorie wiekowe dali fantastyczny popis swoich wokalnych talentów. Jak przystało na formę konkursu, podczas wydarzenia wyłoniono laureatów z każdej grupy wiekowej oraz wręczono wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy za udział od Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, które wręczyła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina Pani Anna Drzewiecka. Eliminacjom bacznie przysłuchiwał się Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Roman Goczoł, który z ramienia Urzędu Miasta w Będzinie czynił honory współorganizatora wydarzenia. Głównym organizatorem wieloletniego już Festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie. Jak co roku zespołem nauczycieli przygotowujących konkurs oraz uczniami, którzy stanęli organizacyjnie na wysokości zadania kieruje Pani Ewa Graca – dyrektor szkoły – dla której festiwal w murach będzińskiej książnicy to już tradycja.


Cieszymy się, że co roku możemy stawać się najbardziej rozśpiewaną biblioteką, nie tylko w Zagłębiu ale i całym województwie. Festiwal od lat jest bliski sercu będzińskiej książnicy. „Merytoryczną cegiełką” jest reprezentacja biblioteki w festiwalowym Jury, w którym od lat zasiada przedstawiciel bibliotekarzy Pan Michał Fiuk – Kierownik Działu Promocji i Informacji MiPBP w Będzinie. Muzyczną niespodzianką dla wszystkich uczestników był występ uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie: Katarzyny Wiktorowicz (flet) oraz Zuzanny Bąk (klarnet).
Oto zwycięzcy oraz wyróżnieni w tegorocznej edycji Festiwalu:

klasy I – III: I miejsce: Antonina Słowik, II miejsce: Sara Krawczyk, Lena Kajdy, III miejsce: Marcin Gruszka, Kinga Podlasek, wyróżnienia: Tara Frańczak, Tymon Godek

klasy IV-VI: I miejsce: Agata Foja, II miejsce: Zofia Zjawiona, III miejsce: Paulina Ciępka, wyróżnienia: Lena Rosikoń, Alicja Florczyk

klasy VII-VIII: I miejsce: Milena Kargol, II miejsce: Magdalena Wydrzyńska, III miejsce: Emilia Stępniowska, wyróżnienie: Magdalena Płatos

Festiwal jest wysoko notowanym przedsięwzięciem na niwie artystycznych, edukacyjnych wydarzeń o czym świadczy fakt, że decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Festiwal znalazł się w wykazie zawodów artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz zwycięzcom XXVII edycji Zagłębiowskiego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki.