Finał VII edycji Konkursu "Twórca i Jego dzieło"

Finał VII edycji Konkursu "Twórca i Jego dzieło" 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena oraz „Zemsta” Aleksandra Fredry to dzieła, z jakimi zmierzyli się uczniowie będzińskich szkół podstawowych w potyczkach konkursowych, objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

Konkurs obejmował trzy obszary działań: teorię (wiedza o życiu i twórczości wybranych autorów), kreację w formie makiety domu/norki Bilba Bagginsa (dla młodszych uczestników z klas IV - VI) oraz zdjęcia, które odwołuje się do wybranej lektury "Zemsty" Aleksandra Fredry, wykorzystując jednocześnie jako tło lub element kompozycji obiekt Zamku Będzińskiego (dla uczestników z klas VII i VIII). Ostatnia konkurencja polegała na ukazaniu zdolności teatralnych i aktorskich. Młodsi uczestnicy mieli za zadanie wymyślić oraz zaprezentować stand up Golluma, w trakcie którego zostanie opowiedzianych, przez wyżej wymienionego bohatera, pięć dowcipnych zagadek, na które odpowiedzieć ma widownia. Starsi uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie i zaprezentowanie (wiernej tekstowi) krótkiej scenki z wybranego fragmentu utworu komediowego "Zemsty" autorstwa A. Fredry.
Jak wspomniał Pan Roman Goczoł - Naczelnik będzińskiej oświaty - konkurs z roku na rok, choć kameralny, potrafi ujarzmić kolejne pokolenia będzińskich talentów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli literackie szable i zmierzyli się z konkursowymi zagadnieniami.
Nagrody dla uczestników z klas VII - VIII powędrowały do uczniów ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie. W kategorii uczniów klas IV - VI zwycięzcami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie. Gratulujemy także przedstawicielom Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie.