Diagnoza lokalnej społeczności pod kątem funkcjonowania biblioteki

Diagnoza lokalnej społeczności pod kątem funkcjonowania biblioteki – czym jest, w jaki sposób to zrobić i dlaczego warto? 

Na te pytania znaleźli odpowiedź pracownicy MiPBP w Będzinie oraz partnerzy projektu BiblioREJS realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Dotacyjnego BLISKO – Biblioteka Lojalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność.
4 czerwca br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna gościła w swoich progach dra Pawła Bernackiego wykładowcę Uniwersytetu Wrocławskiego, który przeprowadził szkolenie: "Techniki zbierania danych do tworzenia diagnozy - czyli jak przełożyć teorię na praktykę (warsztat + tutoring/consulting)”
Spotkanie było przeprowadzone przez Fundacja Good Culture działającą przy Good Books.
Dziękujemy naszym partnerom: #MiejskiOśrodekPomocySpołecznejwBędzinie, Ośrodek Kultury w Będzinie Stowarzyszenie Filary Kultury, BUTW (Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku, za wsparcie w projekcie i mamy nadzieję, że jego owoce będziemy zbierać już wkrótce. Niebawem krótkie i anonimowe ankiety będą rozpowszechniane wśród mieszkańców Będzina i lokalnej społeczności w sposób elektroniczny (na firmowych profilach: biblioteki oraz partnerów projektu) oraz tradycyjny w formie papierowej dostępnej przede wszystkim w bibliotece. Zwracamy się z prośbą do naszej społeczności o wsparcie tych działań poprzez ich wypełnienie.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”