Z wizytą w Bibliotece

Z wizytą w Bibliotece 

7 listopada Filia nr 5 Grodziec gościła uczniów klasy II Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie. Była to pierwsza wizyta dzieci w bibliotece publicznej. Celem spotkania było wyjaśnienie uczniom zasad właściwego użytkowania i poszanowania książek – nie tylko bibliotecznych. Dzieci poznały zasady korzystania z zasobów biblioteki, zachowania się w bibliotece oraz sposób wypożyczania i oddawania książek. Dostrzegły różnice między biblioteką publiczną, biblioteką szkolną, a księgarnią. Na podstawie wiersza „Troski książki” ułożyły prośby książki o właściwe traktowanie i szanowanie.
Podczas wizyty dzieci opowiedziały o swoich zainteresowaniach czytelniczych i ulubionych książkach oraz ich bohaterach. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Tym razem to nie bibliotekarka czytała lecz same dzieci. Największym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii „Czytam sobie”. Na zakończenie dzieci rozwiązywały krzyżówkę, a do szkoły zabrały zakładkę, którą ozdobią według własnego uznania.