Warsztaty komputerowe z zakresu nauki obsługi komputera i bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie

Warsztaty komputerowe z zakresu nauki obsługi komputera i bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie dla studentów BUTW
 
Ależ chcieliśmy dziś wiele zrobić! Brakowało godziny! Zaczęliśmy od testu, który miał na celu uporządkować wiedzę studentów o podstawowych definicjach związanych z obsługą komputera, w szczególności wyróżniliśmy pojęcia: plik, folder, ikona, pulpit, pasek zadań, menu Start. Następnie zamieniliśmy teorię w praktykę. Tworzyliśmy dokumenty tekstowe i zapisywaliśmy je w utworzonym folderze. Już tradycyjnie na naszych zajęciach nie zabrakło „mimochodem” używanych skrótów klawiszowych.
Na koniec poznawaliśmy stronę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.