Warsztaty komputerowe dla studentów BUTW

Warsztaty komputerowe dla studentów BUTW 

7 grudnia odbyły się kolejne warsztaty komputerowe dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podobnie jak na poprzednich zajęciach uwagą stydentiów skupiona była na dalszej pracy w dokumencie tekstowym, zwłaszcza w zakresie tworzenia tabelek, które są bardzo przydatne przy planowaniu np. harmonogramu dnia.