"Sztuka prosto z Kopernika"

"Sztuka prosto z Kopernika"

Wybrane, najlepsze prace plastyczne młodzieży klas pierwszych z I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie są prezentowane w Filii nr 3 - Dworzec, wszystkim przechodniom oraz Uczniowie mogli zaprezentować swoją pracę wzorując się na dowolnym dziele sztuki, a jednocześnie prezentując w swej pracy charakterystykę swojej osobowości. Inspiracją do przestawionych prac były także dzieła Vincenta Van Gogha "Gwieździsta noc", namalowany w czerwcu 1889 roku podczas pobytu artysty w miejscowości Saint-Rémy oraz ekspresjonistyczny obraz namalowany w 1893 r. przez norweskiego artystę Edvarda Muncha.
Zapraszamy na wystawę młodych artystów z będzińskiego Kopra.