Szkolimy Się oraz bibliotekarzy Powiatu Będzińskiego

Szkolimy się oraz bibliotekarzy Powiatu Będzińskiego

Październik i wrzesień był niezwykle intensywnym czasem dla będzińskich bibliotekarzy, którzy obok swojej codziennej pracy za ladą, organizacji spotkań kulturalnych i edukacyjnych aktywnie się szkolili.
Uczestniczyli:
→ w spotkaniu dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książek organizowanym w Bibliotece Śląskiej
→ V Kongresie Archiwów Społecznych pt. "Historia mówiona", który odbył się w Lublinie z inicjatywy Centrum Archiwistyki Społecznej
→ Ogólnopolskim spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pt. " Bibliografia regionalna - między przeszłością, a przyszłością", który miał miejsce w Bibkiotece Śląskiej w Katowicach
→ warsztatach "Wielokulturowa biblioteka" organizowanych przez Muzeum POLIN w Warszawie
→ w ️szkoleniach organizowanych przez Miejska i Powiatowa Biblioteke Publiczną w Będzinie dla bibliotekarzy z Powiatu Będzińskiego w ramach cyklu szkoleń "Ja z innymi czyli konstruktywna komunikacja "
Wszystko po to by podnosić jakość swojej pracy, nabywać nowe umiejętności i realizować z satysfakcją nowe oczekiwania użytkowników bibliotek.