Słowa podziękowania dla będzińskich bibliotekarzy

Słowa podziękowania dla będzińskich bibliotekarzy - Dziękujemy!

Na ręce Pani Dyrektor Moniki Pniakowskiej -Syski wpłynęło podziękowanie od Dyrekcji, Nauczycieli i Wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie za całoroczną współpracę będzińskich bibliotekarzy podczas licznie organizowanych zajęć podopiecznych SOSW Będzin .
To bardzo miły gest, za który serdecznie dziękujemy! 
W trakcie mijającego roku szkolnego 2023/2024 realizowaliśmy różne zajęcia, których celem było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację różnorodnych działań staramy się pokazywać, że książka może spełniać wiele funkcji w życiu dziecka: może uczyć, bawić i wychowywać, bo książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, a także ukazuje pozytywne wzorce. Dlatego też tak ważne jest zachęcanie dzieci do częstych kontaktów z książką i wyrobienie w nich nawyku czytania już od najmłodszych lat.
Zatem, już dzisiaj zapraszamy do stałej współpracy po skończonym wypoczynku - do zobaczenie w bibliotece!