"Przez okno pracowni"

Przez okno pracowni

Od początku października w przestrzeni Filii nr 3 Dworzec prezentowane są prace uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie, przez co w bibliotece jest barwnie i bardzo energetycznie.
25 października 2023 roku odbył się jej finisaż. Koncepcja wystawy „Przez okno pracowni" została opracowana przez nauczyciela plastyki i informatyki, Panią Małgorzatę Kędzior. Opiera się na pomyśle, by uczniowie swobodnie odwzorowali obrazy twórców różnych prądów artystycznych np. impresjonizmu, secesji, ekspresjonizmu. Takie bezpośrednie zetknięcie się z malarstwem pozwala poznać charakterystykę, technikę, kolorystykę danego kierunku sztuki. Prace uczniów eksponowane są na planszach według nazwisk artystów lub nurtów. Dodatkowo zostały opatrzone krótkimi informacjami wyjaśniającym poszczególne terminy plastyczne oraz biogramami malarzy.
Najlepsze prace zostały uhonorowane specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez Starostę Będzińskiego, Pana Sebastiana Szaleńca. Uroczystego ich wręczenia dokonała Pani Anna Wacławczyk, Dyrektor liceum. Wystawa będzie prezentowana w przestrzeni filii do 6 listopada. Zapraszamy!