Plastyczne inspiracje "Razem w Kosmosie"

Plastyczne inspiracje "Razem w Kosmosie"

W Filii nr 3 Dworzec będzińskiej biblioteki odbyło się dziś podsumowanie konkursu plastyczno - technicznego "Razem w Kosmosie".

Organizatorem konkursu inspirowanego przypadającą w 2023 roku 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika był Samorząd Uczniowski SOSW Będzin.
Efekty powstałych prac - plaskich i przestrzennych - zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej prezentowanej w Filii nr 3 do końca roku.
Zapraszamy!