Ciąg dalszy spotkań w bibliotece podczas zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej

Ciąg dalszy spotkań w bibliotece podczas zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej

Kolejna klasa – tym razem Va – ze szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemianowicach Śląskich odwiedziła będzińską książnicę w ramach zajęc z edukacji czytelniczo-medialnej.
Celem takich zajęć jest m.in. przygotowanie do samodzielnego poszukiwania oraz odbioru potrzebnych informacji i materiałów z różnych źródeł, a także przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.
Ponadto dzięki spotkaniom w będzińskiej książnicy dzieci i młodzież mają możliwość zaznajomić się z kształtowanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i przekazami na innych nośnikach. Dzięki spotkaniom z bibliotekarzami uczestnicy dowiadują się jak powinno wyglądać kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
Te i wiele innych zagadnień poruszają będzińscy bibliotekarze podczas zajęć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie, a wszystko po to, by w sposób kreatywny przedstawić i zachęcić do czynnego obcowania z biblioteką.

Na zakończenie, uczestnicy zajęć, zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prezentowanej w Czytelni Głównej. Wystawa ukazuje jednego z Patronów roku 2023 – twórcę Jerzego Nowosielskiego. Nasi goście chętnie zapoznali się z historią malarza oraz cechami jego twórczości. Z pewną dozą niedowierzania, ale również ciekawości, zaobserwowali dwoistość charakteru prac malarskich Jerzego Nowosielskiego.