Bibliowakacje - Królewski portret

Bibliowakacje - Królewski portret

Pierwszy dzień wakacyjnych zajęciach w bibliotece rozpoczął się od warsztatów edukacyjnych, które przybliżyły dzieciom postać Króla Kazimierza Wielkiego.
Uczestnicy zajęć z cyklu "Książkolada na ochłodę" zostali zaproszeni w podróż do przeszłości, a konkretniej do początków istnienia państwa polskiego, panujących wtedy stosunków społecznych, gospodarczych czy kulturowych. Wszystko w towarzystwie książki "Historia Polski dla dzieci” Piotra Skurzyńskiego.

W tej niezwykle ciekawej książce znajdziemy wiele informacji podanych w przystępny sposób, w tym bogaty materiał o królu Kazimierzu Wielkim, który najbardziej interesował uczestników bibliowakacji. Dlaczego? Bowiem 665. lat temu, 5 sierpnia 1358 roku, król Kazimierz III Wielki nadał naszemu miastu przywilej lokacyjny. Właśnie to wydarzenie stało się powodem, dla którego rok 2023 jest czasem obchodów jubileuszu 665. lecia nadania Będzinowi praw miejskich oraz poszerzania wiedzy mieszkańców o mieście i regioni. Krol Kazimierz Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu. Dbał o bezpieczeństwo państwa, finansował budowę zamków, wiele miast otoczonych zostało za jego panowania murami obronnymi, stąd o władcy mówi się, że zastał Polskę drewnianą,a zostawił murowaną. Król Kazimierz okazał się na tyle interesującą postacią, że w trakcie spotkania, dzieci wykonały jego portret. Pomocna była oczywiście ławeczka z rzeźbą króla, który wita wszystkich zmierzających do biblioteki lub na spacer bulwarami.