Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do będzińskiej książnicy!

Betlejemskie Światło Pokoju dzięki harcerzom dotarło do będzińskiej książnicy!

Dzisiaj harcerze z Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Iskierka” wraz z drużynową phm. Hanną Paciuch odwiedzili będzińską książnicę, obdarowując Panią Dyrektor Monikę Pniakowską – Syskę, a zarazem wszystkich pracowników i czytelników szczególnym podarkiem – Betlejemskim Światłem Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Światło - znak pokoju symbolizuje wzajemne zrozumienir i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.