Biblioteka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest główną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.