Widowisko symboli narodowych RP

„Widowisko Symboli Narodowych RP”

→ Nazwa własna zadania: „Widowisko Symboli narodowych RP”
→ Całkowita wartość projektu wynosi 19.550zł
→ Dofinansowanie 16.550zł
→ Pozostała część dotacji, w wysokości 3.000zł pochodzi ze środków własnych MiPBP w Będzinie

Nazwa programu: Symbole Narodowe RP

Wydarzenie kulturalno-edukacyjne mające celu podniesienie stanu wiedzy o symbolach Rzeczpospolitej Polskiej. Pokazanie Polski jako silnego ogniwa, które scala wspólnotę obywatelską poprzez symbole narodowe i rozbudza postawy patriotyczne.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”
Realizacja projektu: 21-27.09.2023r.