Biblioteka Publiczna Miasta i Gimny Ostrzeszów zaprasza do udziała w 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika

2023-04-10 07:42

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów od 1986 roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika. W grudniu br. ogłoszono jego 13. edycję z finałem w czerwcu 2023 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną ZESTAWU 3 WIERSZY (w formie wydruku komputerowego) w 4 kopiach. Mile widziane są wiersze nawiązujące do osoby/ twórczości Stanisława Czernika lub Ostrzeszowa/ ziemi ostrzeszowskiej. Wśród autorów wierszy o ww. tematyce zostanie przyznana NAGRODA SPECJALNA KONKURSU. Prace należy przesłać do 10 kwietnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów, Borek 17 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem: „KONKURS CZERNIKA”.
Szczegóły: www.bp.ostrzeszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=72&strona=1