przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

IX edycja Powiatowego Konkursu MOJA ZIEMIA - CZYSTY ŚWIAT

Moja Ziemia - Czysty Świat

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie ogłasza konkurs ekologiczny pt. "Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć". Jest to już IX edycja Powiatowego Konkursu MOJA ZIEMIA - CZYSTY ŚWIAT, który biblioteka przygotowuje przy współpracy z Wydziałem Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych ,ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych i warsztatów terapii z terenu powiatu będzińskiego.

Do tegorocznych zadań konkursowych należy: wykonanie prac plastycznych pt. " Świat, w którym chciałbym żyć" (praca w formacie A4, technika dowolna)- gr. I, zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów codziennego użytku wykorzystując materiały odpadowe - gr. II i używając programu Pawer Poin przygotować prezentację multimedialną nt. wykorzystanie przez człowieka altermnatywnych źródeł energii - gr. III .

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat ekologii w powiecie będzińskim, promowanie idei ochrony środowiska i postaw proekologicznych, lansowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie wiedzy o regionie.

Prace konkursowe rozpatrywane będą w 3 grupach wiekowych, w których będą przyznawane nagrody i wyróżnienia: przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych (gr. I), klasy IV-VI szkół podstawowych(gr. II) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (gr. III).

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie lub ewentualnie grupowo (2 lub 3 osoby). Każdy z uczestników może zgłosić tylko 1 pracę w terminie do 21 maja w będzińskiej bibliotece – z dopiskiem "Konkurs ekologiczny". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca w MiPBP .

Informacje można uzyskać także w Oddziale dla Dzieci MiPBP w Będzinie - tel.: 032 267 42 65 w. 16. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!


Regulamin konkursu ekologicznego - wersja .doc

Regulamin konkursu ekologicznego - wersja .pdf


Dodano: 6.03.2007


  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.