przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności
Spotkanie z przedstawicielami regionu Fife

Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności

Realizowany od 2009 roku projekt Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności był przedmiotem spotkania Prezydenta Miasta oraz mieszkańców Będzina z przedstawicielami regionu Fife (Szkocja), które odbyło się 23 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.


Podczas spotkania zaprezentowano działalność będzińskiej biblioteki, instytucji uczestniczącej w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji oraz odpowiadającej na wyzwania współczesności. Przybliżono założenia projektu Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności, realizowanego w ramach programu Comenius Regio- Partnerskie Projekty, który służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi, podejmuje trudny temat migracji Polaków do Szkocji oraz możliwości edukacji międzypokoleniowej w ramach rozwoju strategii polityki i programów dotyczących uczenia się przez całe życie. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się z mieszkańcami Będzina także partnerzy ze Szkocji, którzy są pod urokiem Będzina, klimatu miasta i ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ich energii i twórczego zapału.

Spotkaniu towarzyszył koncert Poznać i przeżyć muzykę Chopina MARII PRAGŁOWSKIEJ, absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie oraz występ zespołu ZIEMIA BĘDZIŃSKIA prowadzonego pod kierunkiem ANDRZEJA SARAPATY. Goście obejrzeli także prezentowaną w bibliotece wystawę "Szkocja - kraina legend, zamków i golfa".

Druga, warsztatowa cześć spotkania adresowana do partnerów projektu odbyła się w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Dotyczyła powrotów Polaków z emigracji. Zaprezentowano wykaz spraw jakie należy załatwić przed powrotem do kraju oraz formalności jakich należy dokonać po powrocie do Polski. Gościem spotkania był Michał Chmurkowski, student III roku Nauczycielskiego Kollegium Językowców Obcych w Sosnowcu, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem nabytym podczas kilkukrotnych wyjazdów do pracy do Wielkiej Brytanii.

Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności


II BĘDZIŃSKIE FORUM OŚWIATOWE

Odpowiedzialność za treść artykułu ponosi Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie. Narodowa Agencja nie jest odpowiedzialna za żaden przypadek ewentualnego wykorzystania zawartych w nim informacji.

  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.