przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Myłka, potyczel, skażenie..., czyli czego można dowiedzieć się z błędów językowych

KRYSTYNA KLESZCZOWA

Czym jest błąd (fałsz, omyłka, przeoczenie, uchybienie...) oraz jakim bogactwem są błędy językowe, których obserwacja jest jednym ze sposobów ustalania prawdy o ewolucji języka można się było przekonać podczas wykładu prof. zw. dr hab. KRYSTYNY KLESZCZOWEJ z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowanego 15 marca w będzińskiej bibliotece.

Badająca od lat historię języka polskiego, zwłaszcza słowotwórstwo, słownictwo i frazeologię prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa zaprezentowała słuchaczom prawdy o przeszłości języka w oparciu o genezę staropolskiej wersji Legendy o św. Aleksym oraz wcześniejszych wzorcach Psałterza floriańskiego i Psałterza puławskiego. Poruszony został także temat dynamiki współczesnej polszczyzny. Jak wynika z badań, u podstaw zmiany językowej znajduje się nadmierne zmącenie reguły językowej. Jest ono tak duże, że rodzą się z niego siły porządkujące "stan chaosu", co prof. K. Kleszczowa nazywa chaosem determinacyjnym. Te zmiany językowe szczególnie zauważalne stały się obecnie w nazwach mieszkańców, nazwach żeńskich oraz przymiotnikach odrzeczownikowych.

Wykład "Czego można dowiedzieć się z błędów językowych" został zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie oraz Doradcę Metodycznego Języka Polskiego Szkół Miasta i Powiatu Będzińskiego w ramach cyklu wykładów z literatury języka polskiego "Cudze chwalicie...". Wszystkim zainteresowanym poprawnością reguły języka prof. Krystyna Kleszczowa poleciła korzystanie z poradni językowych dostępnych na stronach: www.poradniajezykowa.us.edu.pl, www.poradnia.pwn.pl,
www.poradnia-jezykowa.uni.wroc.pl, www.poradnia.polonistyka.uk.edu.pl.

KRYSTYNA KLESZCZOWA KRYSTYNA KLESZCZOWA


KRYSTYNA KLESZCZOWA KRYSTYNA KLESZCZOWA


  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.