przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego.

dzs

Lipiec i sierpień to dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie okres aktywny i pracowity. Mimo wakacji liczba użytkowników korzystających z usług placówki nie maleje. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się zbiory otwartej w czerwcu 2005 roku Pracowni Dokumentów Życia Społecznego. Są nośnikami danych o wszelkich aspektach życia społecznego danej grupy społecznej. Wśród dokumentów życia społecznego najpopularniejsze to: plakaty i afisze, ulotki, jednodniówki, informatory, katalogi wystaw, zaproszenia, programy imprez kulturalnych, zdjęcia, gazetki reklamowo-ogłoszeniowe, regulaminy, foldery turystyczne, teksty ulotne literackie, kalendarze, materiały dotyczące działalności instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, statuty.

Dokumenty życia społecznego (dżs-y) to druki wydawane w celu osiągnięcia doraźnych celów informacyjnych, reklamowych i normatywnych odzwierciedlające wewnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń i instytucji Zawarte w nich wiadomości są efemeryczne, ulotne i zwykle przeznaczone dla określonego kręgu odbiorców. Ze względu na pozaksięgarski sposób rozpowszechniania są one szczególnie cenne i atrakcyjne dla bibliotek, archiwów i prywatnych kolekcji. Dokumenty życia s połecznego charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną, występują w postaci druków ulotnych, zwartych i ciągłych. Są to zarówno pojedyncze dokumenty, jak i duże zespoły i kolekcje.

Zgromadzona dotychczas w będzińskiej bibliotece kolekcja mimo, że to dopiero jej początki, stanowi cenną wartość jako materiał źródłowy dla badaczy. Dotychczas, obok osób prywatnych, interesujących się hobbystycznie historią miasta i ceniących wszelkie materiały dokumentujące jego zmiany, z dżs-ów korzystali studenci poszukujący materiałów do prac magisterskich oraz zespół historyków i naukowców opracowujący z okazji 650 -lecia miasta monografię Będzina.

Do najcenniejszych egzemplarzy zbioru Pracowni Dokumentów Życia Społecznego należy:

 • unikatowy zbiór fotografii Jerzego Żymirskiego z Czeladzi (przekazany bibliotece przez żonę autora) , na których uwieczniony jest cmentarz Parafii pod wezwaniem Św. Trójcy, pałac Mieroszewskich oraz zamek.
 • dzs


 • kolekcja exlibrisów bibliotek, instytucji kultury i nauki ofiarowana bibliotece przez prof. Bartłomieja Szyndlera
 • Przewodnik parafialny kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie autorstwa Pani Felicji Góry - napisany dla upamiętnienia 700-lecia parafii
 • dzs dzs


 • bogaty serwisem fotograficzny dokumentujący budowę Ośrodka Sportu i Rekreacji, biblioteki, osiedla Syberka
 • dzs


 • kolekcja zgromadzonych zdjęć z końcówki lat 60. i lat 70- tych obrazująca zmiany zachodzące w mieście w związku z budową ronda oraz drogi przy ulicy Kołłątaja.

Perełkami zbiorów są także plakaty , afisze i informatory organizowanych w latach 70- tych Dni Zagłębia Dąbrowskiego , Dni Kultury Ziemi Będzińskiej (lata 60-te) czy programy teatralne z Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana.

Cennym egzemplarzem kolekcji jest odzyskany na aukcji internetowej Pamiątkowy Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal przyznany bibliotece w 1976 roku z okazji otwarcia nowego gmachu instytucji upamiętnia 200. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Skradziony z wystawy w 2006 roku został odnaleziony w Łodzi i zakupiony do zbiorów biblioteki.

W ostatnim czasie Pracownia Dokumentów Życia Społecznego wzbogaciła swoją kolekcję o komputerowy wydruk "Kościół i parafia Św. Trójcy w Będzinie" autorstwa Felicji Góry. To opracowanie posłużyło ks. Pawłowi Rozpiątkowskiemu do wydania albumu "Parafia Św. Trójcy w Będzinie".

dzs dzsdzsdodano: 14.07.2008


 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.