przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

W "Cukierkowie" Krystyny Borkowskiej

Szanowni Czytelnicy!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie kontynuując działania mające na uwadze odzyskanie zbiorów bibliotecznych oraz należności wynikających z tytułu ich przetrzymywania w roku 2014 podjęła współpracę z Firmą "Retor" Rafał Semla z siedzibą we Wrocławiu.

Decyzja o współpracy z firmą windykacyjną podyktowana troską o Czytelników, którzy systematycznie korzystają z biblioteki i wywiązują się ze swoich zobowiązań, a niejednokrotnie nie mogą skorzystać z poszukiwanej lektury, była decyzją trudną. Od sierpnia 2014 roku prowadzona była akcja informowania Czytelników o podjętej przez Bibliotekę współpracy z firmą windykacyjną, podczas której Biblioteka apelowała o zwrot zaległych materiałów bibliotecznych. W ramach tych działań ukazały się:
. komunikaty informacyjne umieszczenie na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach w Bibliotece Głównej oraz Filiach
. komunikaty informacyjne zamieszczone na stronie internetowej oraz profilu FB Biblioteki
. ulotki informacyjne
. artykuły prasowe (Aktualności Będzińskie, Dziennik Zachodni, Wiadomości Zagłębia - wydanie internetowe)
. apele na stronach serwisów internetowych (Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Będzin nasze miasto)
. materiał informacyjny zrealizowany przez telewizję internetową Kanał99

Na bieżąco prowadzono także korespondencję z Czytelnikami w formie wezwań do zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Na mocy zawartej 21 kwietnia 2016 roku Umowy o świadczenie usług windykacyjnych Firma Rafał Selma "Retor" przyjęła na siebie obowiązek wykonania usługi windykacji należności na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Na mocy podpisanej umowy
1. Wszelkie ściągane przez Firmę "Retor" należności będą wpłacane przez dłużników na wskazany numer rachunku bankowego
2. Firma "Retor" będzie podejmowała i prowadziła czynności windykacyjne tak, aby zwrot książek lub ich pieniężny ekwiwalent w przypadku zgubienia lub zniszczenia nastąpił w Bibliotece Głównej lub Filiach MiPBP w Będzinie
3. Biblioteka w okresie ważności zlecenia nie prowadzi
z czytelnikami/dłużnikami żadnych uzgodnień dotyczących spłaty zadłużenia, kierując osoby zainteresowane do rozmów z Firmą "Retor". Postępowanie polubowne prowadzone przez Wykonawcę w formie negocjacji z dłużnikami i stosowanie instrumentów prawnych, ma na celu doprowadzenie do wykonania zobowiązań dłużników w stosunku do Biblioteki
4. Firma "Retor" zobowiązana jest do podejmowania w stosunku
do czytelnika/ dłużnika działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując należytą staranność zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie akceptowanymi zasadami kultury osobistej.
5. Działania Firmy "Retor" nie mogą narażać dobrego imienia Biblioteki na jakikolwiek uszczerbek.

Działanie podjęte przez Bibliotekę zgodnie z zapisami ustawowymi i regulaminowymi, mają na celu przeciwdziałanie rozproszeniu zbiorów bibliotecznych pozyskanych ze środków publicznych, a tym samym zwiększenie ich dostępności dla wszystkich użytkowników biblioteki. Książka jest przedmiotem użyczenia, stanowi własność i majątek biblioteki, który jest dobrem wspólnym.

Dane do kontaktu z Firmą "Retor":

Firma "Retor" Rafał Semla
ul. Suchary 9/1
50-362 Wrocław
tel. 608 688 546 lub 713 459 101

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/937212,biblioteka-prawo-do-windykacji-naleznosci.html

  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.