przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteki Narodowej
Przejście do strony zewnętrznej informacji o programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Przejście do strony zewnętrznej Ministerstwa
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Komputerowa Szkoła Seniora

MiPBP w Będzinie od 2008 r. realizuje projekt Komputerowej Szkoły Seniora. Jego celem jest pobudzenie zainteresowania osób starszych komputerem i nabyciem umiejętności korzystania z Internetu. Ośmielenie osób nie mających do tej pory do czynienia z komputerem do zaznajomienia się z możliwościami jakie dają użytkownikom nowoczesne nośniki informacji. Projekt pozwala na wyeliminowanie poczucia wykluczenia osób 50+ dając im możliwość ciągłego dokształcania się.

Nauka obsługi komputera odbywa się w Czytelni Głównej z uwagi na posiadanych 5 stanowisk komputerowych z programem Linux oraz Windows. Zaczęło się od wprowadzenia pomysłu w Tygodniu Bibliotek (maj 2008). Zaproszenie przyjęło kilka osób, które z lekką obawą zasiadły do komputera, by uczyć się podstaw jego obsługi. Pracownicy obserwowali jak radzą sobie uczestnicy Szkoły by jak najlepiej dostosować program nauki do ich potrzeb i umiejętności.

Od następnego roku (2009) projekt cieszył się już większym zainteresowaniem użytkowników 50+ , którzy wywodzili się ze stałych gości Czytelni Głównej. Również informacja w prasie lokalnej spowodowała zainteresowanie tym tematem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie pracy z osobami 50+ pracownice Czytelni przygotowały program podstawowego szkolenia obsługi komputera, który jest stosowany do dzisiaj:

 • włączanie i wyłączanie komputera
 • zaznajomienie z klawiaturą i myszką
 • otwieranie strony wyszukiwarki Google
 • uruchamianie stron www - przeszukiwanie poszczególnych stron www zgodnie z zainteresowaniami użytkowników
 • otwieranie strony www.biblioteka.bedzin.pl - korzystanie z katalogu oraz bibliografii regionalnej
 • zapoznanie z edytorem tekstu Open Office,
 • formatowanie dokumentu
 • zapisywanie
 • kopiowanie wyszukanych informacji do edytora tekstu
 • drukowanie
 • zakładanie poczty elektronicznej
 • korzystanie z portali społecznościowych

Program ten jest dostosowany do systemu 4-dniowego przez 2 godziny dziennie. Naszym wyzwaniem jest przyjęcie osoby nie mającej "zielonego pojęcia" o komputerze, a która po zajęciach w KSzS potrafi samodzielnie wykonać wszystkie punkty programu szkoleniowego.

Poza indywidualnymi użytkownikami z programu Komputerowej Szkoły Seniora zaczęły korzystać zorganizowane grupy. Czytelnia gościła podopiecznych będzińskiego MOPS-u. ( 20 wizyt w maju 2009r.). Spotkania przy komputerze w Bibliotece stały się medialne dzięki obecności w dniu 11 maja 2009 r. lokalnego radia CCM i EM (107,6 FM). Do końca 2009r. z nauki obsługi komputera skorzystały 24 osoby podczas 63 wizyt.

Rok 2010 dzięki współpracy Biblioteki z MOPS-em oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury powiększył się o uczestników Mini-uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaowocowało to całym cyklem spotkań trwających od października do grudnia.

Łącznie z użytkownikami indywidualnymi w 2010r. Komputerową Szkołę Seniora zaliczyły 32 osoby podczas 98 wizyt.

Projekt Komputerowej Szkoły Seniora MiPBP w Będzinie został włączony do programu międzynarodowego "Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności" w ramach Comenius Regio Partnerskie Projekty (Polska - Szkocja : sierpień 2009 - lipiec 2011). Warsztaty KSzS skierowane do pokolenia 50+ wzbogaciły program edukacji międzypokoleniowej oraz uczenia się przez całe życie.

Rok 2011 zaowocował ciągłymi spotkaniami w Komputerowej Szkole Seniora. Staliśmy się popularni w środowisku lokalnym co powoduje ciągły rozwój projektu. Do naszej grupy użytkowników stałych dołączył Klub Osób Samotnych KOS oraz Członkowie Inicjatywy Lokalnej "Miasto w Kwiatach". Od stycznia do mają br. z KSzS skorzystało 45 osób podczas 135 wizyt.

Z roku na rok zwiększała się liczba "naszych studentów" - na koniec 2012 r. ich liczba wyniosła 201 osób, którzy odwiedzili nas 519 razy. Na przełomie 2012/2013 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Orange, w ramach której trenerzy firmy przeprowadzili 9 spotkań szkoleniowych ucząc podstaw obsługi komputera i Internetu łącznie 100 osób. W programie tym gościliśmy też zorganizowana grupę członków Śląskiego Stowarzyszenia Osób bez Krtani.

By uhonorować uczestników Komputerowej Szkoły Seniora zorganizowaliśmy uroczyste spotkania z okazji Tygodnia Bibliotek : w 2013 r. pod hasłem "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" co zbiegło się z jubileuszem 5-lecia Szkoły oraz w 2014 r. pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia".

Przez 6 lat trwania zajęć komputerowych przeszkoliliśmy prawie 400 osób, które odwiedziły nas ponad 900 razy.

Z uwagi na dużą popularność projektu w miesiącu lutym i marcu 2014 r. zorganizowaliśmy sobotnie zajęcia prowadzone przez wolontariusza Konrada Szweja.

Przy nauce obsługi komputera między użytkownikami nawiązują się przyjaźnie - wysyłają sobie nawzajem maile, wymieniają się zdobytymi doświadczeniami. Obserwujemy jak powoli znika lęk przed komputerem i jak rośnie radość z nabytych umiejętności. Poza tym wracają do nas osoby, które nie mają komputera w domu a pragną cały czas utrzymać określony poziom wiedzy. Wyszukują bardzo konkretnych informacji ale też traktują komputer jako rozrywkę - uczą się obsługi facebooka, oglądają filmy czy też słuchają muzyki na youtubie. Ośmielone - odwiedzają Czytelnię w godzinach popołudniowych, by samodzielnie bądź z naszą niewielką pomocą pracować przy komputerze.

Koordynatorzy projektu: mgr Alina Dołyniuk-Majeranek, mgr Zofia Marzec, mgr Grażyna Sałagan

Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora

Zajęcia Komputerowej Szkoły Seniora 2013-2014

Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora Komputerowa Szkoła Seniora

Poniżej znajdziecie Państwo listę artykułów dotyczących Komputerowej Szkoły SenioraNazwaData
Komputerowa szkoła seniora »2016-01-15
Komputerowa Szkoła Seniora »2014-09-17
Komputerowa Szkoła Seniora »2014-06-01
Warsztaty Komputerowe dla Seniorów »2014-02-11
Komputerowa Szkoła Seniora »2014-01-20
Komputerowa Szkoła Seniora »2013-05-14
Internet... świat nieograniczonych możliwości dla seniorów »2013-01-30
INTERNET BEZ GRANIC »2012-12-06
INTERNET BEZ GRANIC dla SENIORÓW »2012-09-06
Komputer dla Seniora »2011-06-06
Komputerowa Szkoła Seniora »2010-11-03

 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.