przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteki Narodowej
Przejście do strony zewnętrznej informacji o programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Przejście do strony zewnętrznej Ministerstwa
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Misja biblioteki

Misja
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Biblioteka to dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo
i odpowiada na wyzwania współczesności; obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji,
niezbędna w otoczeniu.


Odnajdujemy swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości poprzez:
 • Kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży
 • Stwarzanie warunków umożliwiających komfort korzystania z usług Biblioteki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • Dokumentowanie, ochronę i upowszechnianie tradycji i kultury
 • Wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury miasta i powiatu
 • Szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami
 • Wspieranie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej środowiska
 • Koordynację działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, w celu utworzenia jednolitego systemu informacyjnego


 • Pragniemy skutecznie wzmacniać rolę bibliotek publicznych w środowisku, poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług oraz popularyzację i budowanie pozytywnego wizerunku przez świadomych, życzliwych, kompetentnych i wykształconych pracowników.

 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.