przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteki Narodowej
Przejście do strony zewnętrznej informacji o programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Przejście do strony zewnętrznej Ministerstwa
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Informacje ogólne

budynek biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest główną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.Misja
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Biblioteka to dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo
i odpowiada na wyzwania współczesności; obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji,
niezbędna w otoczeniu.


Odnajdujemy swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości poprzez:
 • Kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży
 • Stwarzanie warunków umożliwiających komfort korzystania z usług Biblioteki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • Dokumentowanie, ochronę i upowszechnianie tradycji i kultury
 • Wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury miasta i powiatu
 • Szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami
 • Wspieranie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej środowiska
 • Koordynację działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, w celu utworzenia jednolitego systemu informacyjnego


 • Pragniemy skutecznie wzmacniać rolę bibliotek publicznych w środowisku, poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług oraz popularyzację i budowanie pozytywnego wizerunku przez świadomych, życzliwych, kompetentnych i wykształconych pracowników.
Zadania biblioteki

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowywanie, udostepnianie i ochrona pismiennictwa
 • udzielanie pomocy informacyjno bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym
 • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych imprez o charakterze kulturalnym
 • koordynacja działalności bibliotek na terenie powiatu w celu utworzenia jednolitego systemu informacyjnego

Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin wiedzy. Poziom kompletności w każdej z dziedzin uzależniony jest od potrzeb środowiska. Wraz ze wzrostem ilości osób uczących się, zmieniajacych lub podwyższających swoje wykształcenie, zmienia się także profil gromadzonych zbiorów. Systematycznie nabywa się literatury popularnonaukowej i naukowej z takich dziedzin jak: ekonomia, historia informatyka, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia i zarządzanie.

Zbiory biblioteczne MiPBP w Będzinie: (stan w dniu 31.XII 2009)

 • 231 121 jednostek ewidencyjnych, w tym:
  • książki - 227 798
  • czasopisma oprawne - 875
  • zbiory specjalne - 2 448
 • Biblioteka Główna - stan księgozbioru: 111 058 wol.
 • Filia Nr 1 "Ksawera" - stan księgozbioru: 24 054 wol.
 • Filia Nr 2 "Warpie" - stan księgozbioru : 14 483 wol.
 • Filia Nr 3 "Szpital" - stan księgozbioru : 6 595 wol.
 • Filia Nr 4 "Łagisza" - stan księgozbioru : 22 881 wol.
 • Filia Nr 5 "Grodziec" - stan księgozbioru : 23 346 wol.
 • Filia Nr 7 "Zamkowe" - stan księgozbioru : 18 672 wol.
 • Filia Nr 9 "Podłosie" - stan księgozbioru : 6 709 wol.

Zbiory udostępniane są zarówno na zewnątrz jak i na miejscu. Szczegółowe informacje na temat korzystania z zasobów bibliotecznych zawarte zostały w regulaminach działów udostępniania.

Czytelnicy (2009 rok)

 • Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku - 10 022 osoby
 • Liczba odwiedzin w ciągu roku - 106 506 osób
 • Liczba udostępnionych materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu) - 307 174
 • Z oferty edukacyjno-kulturalnej skorzystały - 29 418 osoby

 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.