przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Podczas październikowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie klubowicze rozmawiali na temat książki Yoani Sánchez "Cuba libre. Notatki z Hawany". Wydawnictwo zawiera krótkie teksty pierwotnie zamieszczone na blogu autorki "Generación Y". Posty, w których opisane są realia życia na Kubie, obejmują lata 2007-2009. Nie są poukładane chronologicznie, lecz posegregowane według tematów przewodnich (Dwie dusze Kuby, Kultura, Czarny rynek, Informacja i dezinformacja, Filologia i retoryka, Sztuka przeżycia), które zaproponował wydawca książki, Wydawnictwo W.A.B.

Yoani Sánchez przedstawia dwa oblicza Kuby. Z jednej strony jest to kraj otwarty i przyjazny dla rządzących i turystów, którzy mogą w pełni korzystać z luksusowych hoteli, internetu, specjalnych sklepów czy wymienialnej waluty. Druga strona Kuby to obraz codziennej egzystencji przeciętnego Kubańczyka nie tylko pozbawionej przywilejów, ale przede wszystkim naznaczonej komunistycznym reżimem i nieustającą walką o normalność i wolność. Cenzura, propaganda ideologiczna, upaństwowienie przemysłu, braki żywnościowe, nieprzestrzeganie praw człowieka, trudności ze zdobyciem paszportu, kolejki, liczne absurdy rozwinęły w społeczeństwie umiejętności kombinowania, oszukiwania, to wszystko wydaje się tak odległe i nierealne, a jednak się dzieje.

Książka "Cuba libre. Notatki z Hawany" to sprzeciw wobec reżimu panującego na Kubie. Przedstawia bezsens i absurd funkcjonowania państwa, zniewolenia i upodlenia ludzi, którzy częściowo przyzwyczaili się już do systemu i na niego się godzą. Sceptycyzm nie jest czasem obcy samej Yoani Sánchez, która jednak czeka na zmiany, chce normalności w swoim kraju dla siebie, swoich dzieci i przyszłych pokoleń. Dlatego mimo wielu problemów i przeszkód nadal prowadzi blog "Generación Y", który tłumaczony jest na 17 języków, w tym język polski.

więcej informacji

dodano: 20-10-2017
Rutka w Auschwitz - spotkanie autorskie z prof. Zbigniewem Białasem

spotkanie autorskie

Rutka w Auschwitz to temat spotkania, jakie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie organizuje 26 października 2017 r. z prof. Zbigniewem Białasem, literaturoznawcą, anglistą, profesorem nauk humanistycznych, prozaikiem i tłumaczem. Przedmiotem spotkania, które patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Będzina, będzie przedpremierowa prezentacja nowopowstającej powieści "Rutka".

Książka, jak zapewnia autor, ukaże się w listopadzie 2018 roku podczas Katowickich Targów Książki. Inspirowana jest historią Rutki Laskier - czternastoletniej dziewczyny pochodzenia żydowskiego, która podczas II wojny światowej mieszkała wraz z rodzicami w będzińskim getcie. Codzienność, towarzyszący jej strach, przerażenie, ale i typowe dla nastolatki problemy Rutka opisywała w prowadzonym przez ostatni rok życia pamiętniku, który odnaleziony po 63 latach został opublikowany w kwietniu 2006 roku.

Podczas spotkania Rutka w Auschwitz zostaną zaprezentowane fragmenty ostatniego rozdziału powieści Zbigniewa Białasa, które czytać będzie Małgorzata Saniak, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Zaplanowano również emisję kilkunastominutowego filmu dokumentalnego Marka Kopczackiego Pamiętnik Rutki Laskier, zrealizowanego w styczniu 2006 roku na zlecenie TVP 3 Katowice, która objęła patronatem medialnym spotkanie.

Wstęp na spotkanie Rutka w Auschwitz jest bezpłatny. Początek spotkania godzina 17.00.

spotkanie autorskie spotkanie autorskie

dodano: 18-10-2017
Sfera dla amatora i konesera

zajęcia z dziećmi

Będzińska książnica podczas zajęć "Strefa dla amatora i konesera" zorganizowanych 16 października w oddziale dla dzieci i młodzieży zabrała uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie do świata olbrzymów z książki Roalda Dahla pt. "BFO". Dzięki sile wyobraźni dzieci odwiedziły krainę snów, złapały Cudniki, Zgryzule oraz Migotki, by potem uwiecznić je na papierze. Dzięki poznaniu losów Bardzo Fajnego Olbrzyma rozmawiały także o niezwykle ważnym zagadnieniu, jakim jest tolerancja oraz o tym jak to jest być nieakceptowanym przez innych.

więcej informacji

dodano: 18-10-2017
WINDYKACJA ZBIORÓW w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

logo biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie kontynuując działania mające na celu odzyskanie zbiorów bibliotecznych wypożyczonych w latach 2015 - 2016 oraz należności wynikających z tytułu ich nieterminowego zwrotu podjęła w 2017 roku współpracę z firmą Windykacja Polska sp. z o.o.

Decyzja o współpracy z firmą windykacyjną podyktowana troską o Czytelników, którzy systematycznie korzystają z biblioteki i wywiązują się ze swoich zobowiązań, a niejednokrotnie nie mogą skorzystać z poszukiwanej lektury, była decyzją trudną. Zanim została podjęta, Biblioteka na bieżąco prowadziła korespondencję z Czytelnikami w formie wezwań do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Na mocy zawartej dnia 06.10.2017 roku Umowy o świadczenie usług windykacyjnych, firma Windykacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przyjęła na siebie obowiązek wykonania usługi windykacji należności na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Na mocy podpisanej umowy:

 1. Wszelkie ściągane przez Firmę należności będą wpłacane przez dłużników na wskazany numer rachunku bankowego.
 2. Firma będzie podejmowała i prowadziła czynności windykacyjne tak, aby zwrot książek lub ich pieniężny ekwiwalent w przypadku zgubienia lub zniszczenia nastąpił w Bibliotece Głównej lub Filiach MiPBP w Będzinie.
 3. Biblioteka w okresie ważności zlecenia nie prowadzi z czytelnikami/dłużnikami żadnych uzgodnień dotyczących spłaty zadłużenia, kierując osoby zainteresowane do rozmów z Firmą. Postępowanie polubowne prowadzone przez Wykonawcę w formie negocjacji z dłużnikami i stosowanie instrumentów prawnych, ma na celu doprowadzenie do wykonania zobowiązań dłużników w stosunku do Biblioteki.
 4. Firma Windykacja Polska sp. z o.o. zobowiązana jest do podejmowania w stosunku do czytelnika/dłużnika działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując należytą staranność, zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie akceptowanymi zasadami kultury osobistej.
 5. Działania Firmy nie mogą narażać dobrego imienia Biblioteki na jakikolwiek uszczerbek.

Działanie podjęte przez Bibliotekę zgodnie z zapisami ustawowymi i regulaminowymi, mają na celu przeciwdziałanie rozproszeniu zbiorów bibliotecznych pozyskanych ze środków publicznych, a tym samym zwiększenie ich dostępności dla wszystkich użytkowników biblioteki. Książka jest przedmiotem użyczenia, stanowi własność i majątek biblioteki, który jest dobrem wspólnym.

Dane do kontaktu z firmą Windykacja Polska sp. z o.o.:

tel. : (32) 34 34 929,

e-mail : kontakt@windykacjapolska.org

dodano: 18-10-2017
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

dotacja

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie w 2017 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości 33 750,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach programu, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek oraz wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

dodano: 17-10-2017
XIII FORUM BIBLIOTEKARZY SAMORZĄDOWYCH POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

forum

Biblioteka - skarbnica wiedzy o regionie to temat prelekcji i rozmów jakie miały miejsce podczas XIII Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego, które odbyło się 12 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

Wybór tematu nie był przypadkowy. Rolom bibliotek publicznych, którym jako instytucjom społecznym, realizującym zadania wynikające ze zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej przypisuje się wiele funkcji, w tym informowanie, wspieranie oraz zaspokajanie potrzeb intelektualnych i społeczno – kulturalnych w obszarze edukacji regionalnej. Zauważalny wzrost zainteresowań zagadnieniami regionalizmu, potrzeba wiedzy na temat najbliższego, ukształtowanego historycznie i kulturowo otoczenia wyznacza z kolei zadania bibliotek w sferze gromadzenia, opracowania i przetwarzania informacji regionalnej, zwłaszcza w środowiskach, gdzie brak jest placówek naukowo-badawczych, specjalistycznych instytucji o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym. Tam biblioteka jest nie tylko centrum życia lokalnego, ale również uniwersalną i powszechną instytucją gromadzącą i udostępniającą w rożnej postaci wiedzę o regionie. O tym jak ważne jest zachowanie i odkrywanie wiedzy o małych ojczyznach przekonywała Małgorzata Zbroszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która dzieliła się wiedzą i doświadczeniem na temat różnych grup użytkowników informacji regionalnej oraz Łukasz Żywulski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy w spółczesny bibliotekarz, jako archiwista społeczny ma do spełnienia misję, obowiązek czy może to jednak powołanie. Uczestnicy Forum Bibliotekarzy spotkali się także z fotografem i regionalistą Jerzym Wieczorkiem, prowadzącym m.in. stronę "Wolny Grodziec", który poprzez dokumentację fotograficzną zaprezentował dzieje rozwoju i świetności ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej jednej z dzielnic Będzina, Grodźca, wskazując jak ważne jest co i jak należy gromadzić, przechowywać i wreszcie udostępniać, aby podjęte wysiłki były w pełni efektywne.

Z kolei Alina Dołyniuk-Majeranek z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie w swoim wystąpieniu podkreślała rolę będzińskiej książnicy w kreowaniu informacji o regionie oraz budowaniu relacji z otoczeniem społecznym, będącym nieograniczonym źródłem wiedzy o miejscach, kulturze i tradycjach regionu. O wyjątkowej kolekcji unikatowych efemeryd Pracowni Dokumentów Życia Społecznego książnicy będzińskiej, które dokumentują bogatą aktywność społeczeństwa lokalnego i wraz z upływem czasu nabierają coraz większego znaczenia, mówiła Beata Wardęga z Działu Promocji biblioteki.

Organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczna w Będzinie od 13 lat forum, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski, służy wymianie doświadczeń zawodowych oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Kolejne lata jego organizacji, podczas których podejmowane są działania wzmacniające interpersonalne i merytoryczne kompetencje bibliotekarzy, zaświadczają o potrzebie i celowości przedsięwzięcia.

więcej informacji

dodano: 16-10-2017
Zagłosuj na bibliotekę w konkursie "Przerwa na wspólne czytanie"

plakat konkursu

Zdobądź książki dla swojej ulubionej biblioteki w akcji "Przerwa na wspólne czytanie" organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka. Nagrody, w tym 10 tys. książek czeka na 120 bibliotek, w tym Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. To dzięki Wam drodzy Czytelnicy i Przyjaciele będzińskiej biblioteki możemy wzbogacić swój księgozbiór o nowe książki w ilości 250 (nagroda I stopnia) lub 50 (nagroda II stopnia) książek.

Nagrody - 40 tys. książek - czekają także na głosujących. Głosy można oddawać raz dziennie od 2 do 31 października. Szczegóły zawiera regulamin akcji dostępny na stronie wspolneczytanie.pl. Zachęcamy do włączenia się w akcję wspólnego czytania, której ideą jest budowanie bliskości oraz pogłębianie relacji rodzica z dzieckiem poprzez m.in. spędzanie razem każdej wolnej chwili. Prosimy też o oddawanie głosów na bibliotekę. Wystarczy wejść na stronę wspolneczytanie.pl, zalogować się, odszukać będzińską książnicę i zagłosować raz dziennie. Już teraz dziękujemy.

dodano: 02-10-2017
Starsze wiadomości: « 1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  » 

Ilość aktualności w bazie: 207

Archiwum: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.