Szkolenie dla bibliotekarzy pt.: Samoregulacja emocji w profilaktyce stresu i budowaniu komunikacji z klientem - Metoda mindfulness w budowaniu relacji ze sobą i światem.

"Każdy doświadcza różnego rodzaju emocji i stresu, jest to wpisane w nasza naturę i niezbędne dla naszego przetrwania.
Emocji i stres mówią nam o naszych potrzebach, frustracjach, prawach. Pokazują co dla nas jest ważne i motywują nas do działania"
- Oatley, Jenkins

Dnia 17 listopada br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna gościła w swoich progach Panią Dorotę Skorę - menegara firmy Kreosfera z Katowic jako organizatora szkolenia
oraz Panią Edytę Naczulską - certyfikowaną psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną, nauczycielkę Mindfulness, trenerkę antydyskryminacyjną, pedagoga z ponad 20 letnim stażem,
która przeprowadziła szkolenie: "Samoregulacja emocji w profilaktyce stresu i budowaniu komunikacji z klientem. Metoda mindfulness w budowaniu relacji ze sobą i światem"
dla bibliotekarzy z powiatu będzińskiego (MBP w Sławkowie, MGBP w Siewierzu, GBP w Psarach, GBP w Bobrownikach) oraz bibliotekarzy z MiPBP w Będzinie.

Celem szkolenia było:
- nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu samoregulacji emocji, a w konsekwencji budowania dobrostanu i elastyczności poznawczej,
- podniesienie kompetencji związanych z zagadnieniami natury emocji i regulacji układu nerwowego w sytuacji stresu oraz konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, w szczególności z trudnym klientem,
- poznanie technik uważności i roli Mindfulness w profilaktyce wypalenia zawodowego.